U bevindt zich hier:WieKiest»disclaimer


Disclaimer

  Aansprakelijkheid

  WieKiest heeft bij de samenstelling van deze website en het opgenomen content grote precisie, zorgvuldigheid en accuraatheid betracht. Informatie dat via deze website ingewonnen kan worden is slechts informerend van aard. WieKiest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. 

  WieKiest kan niet garanderen dat de informatie die u kunt inwinnen te allen tijde volledig en juist is. Ook kan WieKiest niet garanderen dat informatie compleet, actueel en/of gebruik van informatie zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. 

  Internetsites van derden

  Op WieKiest is het mogelijk om links naar websites van derden aan te brengen. WieKiest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van informatie die te vinden is op websites buiten WieKiest.nl. Ook aanvaardt WieKiest geen aansprakelijkheid voor de juistheid van informatie als deze via links op deze website wordt gevonden. Links naar een website buiten WieKiest impliceert niet dat WieKiest de aldaar verkregen informatie onderschrijft. Links naar websites van derden bieden alleen de mogelijkheid tot het verkrijgen van aanvullende en/of nadere informatie. 

  Auteursrecht

  De op WieKiest gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van WieKiest. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van inhoud of complete pagina's is nooit toegestaan en strafbaar. 

  Wijzigingen in Disclaimer

  WieKiest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. WieKiest raadt het aan om deze Disclaimer geregeld te raadplegen en te bestuderen op eventuele wijzigingen. 

  Laatst aangepast op vrijdag, 24 januari 2014 21:36